آكورد آهنگ گل آفتابگردون از گروه آریان شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ 17:6

گل آفتابگردون 4/4 


E........F..........G....................F.....Am..........E......F.........G................F....Am

گل افتابگردون هروز به انتظار دیدن یاره           اما خورشید و پوشونده ابری که تاریک و تاره

...E..............C............G......Dm.......................F.....C............G.......Dm

چشمای آفتابگردون باز نگران از ابرا                داد میزنن این تنها طاقت دوری نداره

.....E........C............G....Dm...................F.....C.................G.......Dm

تا بشه وقتی خورشید از دل ابرا پیدا              باز کار آفتابگردون انتظاره انتظاره

چهار بار تکرا میشه    E.....Dm***

...........E.....Dm................E....Dm.............E.............Dm...........E.....Dm

آخرش ابرا رو از رو رخه خورشید بر میدارم      توی آغوش نفسهام عطر لبخندو میارم

E.....Dm.....F........E......Dm............F............E..........F.............E........F...........E..........F

واسه دیدارت همیشه میزنم تا آسمون پل      بمون همیشه کنارم تویی خورشید منم اون گل - تویی خورشید منم اون گل

............Em.....................G...........F...............Am

دونه دونه دونه دونه دونه پاک کنیم آشکای روی گونه ها رو

................Em...................G...........F...............Am

دونه دونه دونه دونه دونه پر کنیم از شادی همه خونه ها رو

    دوبار تکرار میشود   Em....G.....F....Am***

 ...................F.......................G..............................F.........................G

میخوام اون ابرای تیره که گرفتن روی خورشید    همه بارون بشه اما ببارن رو گل امید

 ...................F.......................G............................F...........................G

تا که چشمونم همیشه باشه به آسمون تو      تا بمونم من همیشه گل افتابگردون توبرچسب‌ها: آكورد آهنگ گل آفتابگردون از گروه آریان
نوشته شده توسط محمد  | لینک ثابت |