آكورد آهنگ تصویر رویا از داریوش جمعه هجدهم فروردین ۱۳۹۱ 10:48

[Gm]شب از مهتاب سر [Dm7]میره

  

تمام [Cm7]ماه تو [Gm]آبه


شبیه عکسه یک [Dm7]رویاست


تو [Cm7]خوابیدی جهان [Dm7]خوابه


زمین [Cm]دور تو می [Gm]گرده


زمان [Eb]دست تو اف[Dm]تاده


تما[Cm]شا کن سکوت [Gm]تو


عجب [Dm]عمقی به شب [Gm]داده


تو خواب [Cm]انگار طرحی [Gm]از


گل و [Eb]مهتاب و لب[Dm]خندی


شب از [Cm]جایی شروع [Gm]می شه


که تو [Eb]چشماتو می [Gm]بندیتو رو
[Bb]آغوش می [Dm7]گیرم


تنم [Cm7]سر ریزه رو[Gm]یا شه


جهان [Eb]قد یه لا[Dm7]لایی

توی[Cm7] آغوش من [Gm]جاشه


تورو [Bb]آغوش می [Cm]گیرم

هوا تاریک تر [Gm]می شه


خدا [Eb]از دست های [Dm7]تو


به [Cm7]من نزدیک تر [Gm]می شهزمین
[Cm]دور تو می [Gm]گرده


زمان [Eb]دست تو اف[Dm]تاده


تما[Cm]شا کن سکوت [Gm]تو


عجب [Dm]عمقی به شب [Gm]داده


تمام [Cm]خونه پر [Gm]می شه


از [Eb]این تصویر [Dm]رویایی


تما[Cm]شا کن ، تما[Gm]شا کن


چه [Dm]بی رحمانه زی[Gm]بایی


برچسب‌ها: آكورد آهنگ تصویر رویا از داریوش
نوشته شده توسط محمد  | لینک ثابت |